Elixír Borház
Tel.  : 00421 908 795 700
925 03 Horné Saliby  č. 866
Mail : erika.gyurcsy@gmail.com
 

Prístupní pre verejnosť budeme od marca 2020
ponúkame  posedenie v príjemnom prostredí i v pivničnom priestore
široký sortiment kvalitných vín červených, bielych, ružových
ochutnávku vín
predaj vína
možnosť usporiadať oslavy pre menšiu spoločnosť  ( do 25 osôb )